آزمایشگاه پلاسما

آزمایشگاه پلاسما

مجموعه آموزشی آزمایشگاه پلاسما شامل چند تجهیز است که هر کدام از این تجهیزات پدیده ای ویژه  در حوزه کاربردی پلاسما را به نمایش مى گذارند.

  • دستگاه آزمایش حلقه‌ای شدن پلاسما    Plasma Striation
  • دستگاه آزمایش فنر پلاسما     Plasma Spring
  • دستگاه آزمایش موتور فارادی     Faraday Motor
  • دستگاه تولید پلاسمای سرد (استریل کردن سطوح با پلاسما)     Sterilization of Surface by Plasma
  • دستگاه نمایش پدیده‌های سریع در پلاسما توسط آیینه‌های چرخان    Rotating Mirrors
  • دستگاه پرواز کرونایی     Corona Flight
  • دستگاه تولید ازون    Ozone Generator
  • قیمت: تماس بگیرید.