استریلایزر پلاسمایی ( پلاسمای سرد )

استریلایزر پلاسمایی ( پلاسمای سرد )

پلاسما حالت چهارم ماده و گاز یونیزه شده است که شامل الکترون ها، بارهای مثبت و یون های منفی، رادیکال های آزاد و اتم های گازی است که توسط محدوده وسیعی از دما و فشاز تولید می شود.
مزیت دستگاه استریل پلاسمایی یا پلاسمای سرد ساخت شرکت سریع و ارزان بودن، انجام فرآیند در فشار اتمسفری و دمای محیط و نفوذپذیری کم می باشد و به خاطر عدم نفوذ آن می توان برای استریلیزاسیون سطوح به کار برد. هزینه اولیه آن کم می باشد. توانایی غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها را دارد. همچنین یک روش دوست‌دار محیط زیست است و فرآیند را در دما و فشار محیط انجام می دهد که اثرات مخرب حرارتی را کاهش می دهد.

استریلایزر پلاسمایی ( پلاسمای سرد )