اسپارک پلاسما زینترینگ

اسپارک پلاسما زینترینگ

دستگاه اسپارک پلاسما زینترینگ (SPS) با بیشینه دمای ۲۵۰۰ درجه سلسیوس و بیشینه نیروی ۱۰ تن در راستای فراوری مواد پیشرفته ساخته شده است. این سیستم علاوه بر سامانه اسپارک پلاسما زینترینگ، دارای یک سیستم گرمایش القایی با دمای ۲۳۰۰ درجه سلسیوس می­ باشد که از این سیستم القایی، به تنهایی می­ توان به عنوان کوره القایی در خلاء و یا به صورت ترکیبی با سامانه اسپارک پلاسما زینترینگ استفاده نمود. تکنولوژی SPS به دلیل موثر بودن در بسیاری از نوآوری ها در زمینه توسعه مواد جدید و همچنین عاملیت در پیشرفت های عمده در زمینه عمل آوری مواد توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

این دستگاه در ۳ مدل به مشتریان عرضه می گردد.

  • اسپارک پلاسما زینترینگ ۱۰ تن
  • اسپارک پلاسما زینترینگ ۱۰ تن القایی
  • اسپارک پلاسما زینترینگ ۲ تن