دستگاه الکتروریسی

دستگاه الکتروریسی

هدف از الكتروريسى توليد بستري از شبكه نانو الياف در هم پيچيده و يا متخلخل به منظور استفاده در پژوهش هاي نوين آزمايشگاهي مي باشد. الياف در مقياس نانو به روش الكتروريسندگي با آلياژهاي پليمري به دليل دارا بودن سطح ويژه و موثر بالا كه از مزاياي الياف در مقياس نانو مي باشد مي تواند به عنوان يك غشاء مناسب براي تثبيت موفقيت آميز آنزيم ها و همچنين نانو زيست حسگر مورد استفاده قرار گيرند. پارامترهاي فرآيندي و متغيرهاي فيزيكي همچون غلظت محلول و درصد وزني آلياژ پليمري بيشترين اثر را بر روي كشش سطحي و نهايتا قطر الياف توليدي دارند. دستگاه داراى انعطاف پذيرى زياد جهت انجام امور پژوهشى Electrospining در حوزه نانو الياف است. اين سيستم در دو توان ۳۵ و ۸۰ وات ارائه مى گردد. اين سيستم شامل پمپ سرنگى و منبع اختلاف پتانسيل ولتاژ بالا مى باشد.
 این دستگاه برای سنتز نانو الیاف کاربرد داشته و در دو مدل نازلی و غوطه ‏وری وجود دارد. در مدل نازلی از پمپ سرنگی و نازل استفاده شده ‏است، در حالی که در مدل غوطه‏ وری (جهت تولید نانو الیاف پلیمری/سرامیکی با حجم تولیدی بیشتر نسبت به مدل نازلی) یک درام در حمام حاوی محلول پلیمری غوطه‏ ور شده‏ است.

قیمت: تماس بگیرید.