دستگاه الكتروفورز مويين

دستگاه الکتروفورز مویین

الکتروفورز مویین یک روش جداسازی و آنالیز است که در آن با اعمال میدان الکتریکی به لوله موئین، مهاجرت اجزا با سرعت‏های مختلف صورت می پذیرد. الکتروفورز مدل CEP 1000 یک سیستم تمام خودکار با قابلیت تنظیم پارامترهای سرعت تزریق، زمان کار، ولتاژ نمونه و ولتاژ کاری است. دو حالت تزریق هیدرو استاتیک خودکار و الکتروسینتیک، مجهّز به آشکار ساز نور مرئی- فرابفش با نویز کم، یک منبع تأمین ولتاژ بالای قابل تعویض می باشد.

CEP1000 یک مدل الکتروفورز تمام خودکار است که توسط شرکت آدیکو ارائه می گردد. الکتروفورز موئین (CE) یک روش نسبتا جدید جداسازی در مقایسه با تکنیک های جداسازی قدیمی مانند کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC) یا کروماتوگرافی گازی می باشد. این دستگاه به پژوهشگران اجازه می دهد که پارامترهای سرعت تزریق، زمان کار، ولتاژ نمونه و ولتاژ کاری هر نمونه را برنامه ریزی کنند. این دستگاه شامل اجزای زیر می باشد:

  • منبع تأمين اختلاف پتانسيل
  • تزريق نمونه
  • موئینه
  • آشکارساز
  • پردازنده

قیمت: تماس بگیرید.