اندازه گیری زاویه تماس

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس یا دستگاه آنالیز تر شوندگی ساخت شرکت آدیکو دستگاهی است که به کمک آن می توان زاویه تماس مایعات در سطح مواد جامد را به صورت تصویری محاسبه نمود که در حوزه کنترل کیفیت در صنایع مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار است.

این دستگاه در سه مدل: استاتیک (زاویه تماس ثابت) ، دینامیک (افزایش یا کاهش زاویه تماس)  و دما بالا بسته به نیاز کاربر، امکان اندازه گیری دقیق زاویه تماس را برای او فراهم می‌آورد.