دستگاه تعيين سطح ويژه مواد ( BET )

دستگاه تعيين سطح ويژه مواد ( BET )

TPR, TPD, TPO, PT, BET
A Nano-catalyst characterization Laboratory in a compact package
دستگاه آنالیز دفع و جذب شیمیایی و تعیین سطح ویژه مواد
اندازه گیري مساحت سطح، حجم و توزيع منافذ، داراي کاربردهاي متعددي در مطالعه‌ی کاتالیست ها، کربن فعال، مواد دارويي، سرامیک‌ها، رزين ها و پلیمرها، رنگها و پوشش ها و نانو لوله ها است. متداولترين روش اندازه گیري مساحت سطح که در مطالعات مربوط به کاتالیست ها بسیار مورد استفاده قرار مي گیرد، روشBET است. این دستگاه جدید و پرکاربرد جهت آنالیز دفع، جذب شیمیایی و تعیین سطح ویژه مواد می‌باشد.

قیمت: تماس بگیرید.