پمپ سرنگی

دستگاه پمپ سرنگی

دستگاه پمپ سرنگی جهت به کار گیری انواع سرنگ ها طراحی شده است. این دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهای مختلف را دارا می‌باشد. قطر سرنگ استفاده شده از طریق صفحه کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان دقیق را محاسبه و اعمال می‌نماید. حافظه به کار گرفته شده در دستگاه از نوع دائمی بوده و آخرین تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه سرنگ و سرعت تزریق، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت خواهد گردید. از جمله کاربردهای اصلی این دستگاه می توان مواردی را نام برد که نیاز به تزریق کم و کنترل شده محلول در مراحل آزمایش وجود دارد.