سیستم پلاسمای اتمسفری

سیستم پلاسمای اتمسفری

سیستم پلاسمای اتمسفری یا پلاسمای دی بی دی یک نوع پلاسمای سرد می‌باشد که در این نوع ژنراتورها برای جلوگیری از گرم شدن پلاسما جریان به کمک سد دی الکتریک محدود می‌شود. این نوع پلاسما با توجه به تولید مقدار زیادی ازون گزینه مناسبی برای استفاده در صنایع پزشکی به منظور استریل سطوح ظروف می‌باشد. دستگاه پلاسما بیوپلاسمای دی بی دی می‌باشد که امکان استریل سطوح و همچنین کار بر روی میکرو ارگانیزم های مختلف جهت از بین برن آنها بوسیله پلاسما را فراهم کرده است. از مهم ترین مزیت‌های آن می‌توان به کار در فشار اتمسفری و عدم نیاز به هیچ گونه گاز خاصی اشاره کرد.

قیمت: تماس بگیرید.