لایه نشانی لیزر پالسی PLD

لایه نشانی لیزر پالسی PLD

لایه نشانی لیزر پالسی  یکى از انواع لایه نشانى به روش فیزیکى براى تهیه لایه نازك است. در این روش پرتو لیزر با عبور از پنجرهء محفظهء خلأ و بر خورد با سطح هدف، باعث کنده شدن اتم ها و مولکول هاى آن شده و یک پلام متشکل از قطرك ها، اتم ها و مولکول ها و یون ها شکل مى گیرد و با انرژى زیاد با سطح زیر لایه برخورد کرده و عمل لایه نشانى صورت مى گیرد.
  • عنوان محصول: لایه نشانی لیزر پالسی PLD
  • کد محصول:APLD-016
  • قیمت: تماس بگیرید.