میکروسکوپ تونلی روبشی STM

میکروسکوپ تونلی روبشی STM

میکروسکوپ پروب روبشی بر اساس روبش سطح رسانا به وسیله نوک بسیار باریک (در حد چند نانومتر) و تغییر در میزان جریان عبوری بر حسب فاصله کار می‌کند. با این میکروسکوپ می‌توان نحوه آرایش اتم‌ها در سطح شبکه را به تصویر کشید. به عبارت دیگر تصویر ایجاد شده نشان دهنده آرایش فضایی نوار رسانش فلز یا نیمه هادی است.

از جمله ویژگی های این سیستم می توان به مکانیسم تمام اتوماتیک نزدیک شدن به نمونه، همراه با دوربین و نانوموتور، توانایی تصویربرداری در دو حالت جریان ثابت و ارتفاع ثابت با حداقل نویزهای الکترونیکی، طراحی مکانیکی پیشرفته با Thermal Drift بسیار پایین، قابلیت نمایش on line ارتفاع و نیز جریان در حین اسکن، قابلیت تعویض پارامترهای PID، جریان و ولتاژ در حین تصویربرداری، ارائه تصاویر دو و سه بعدی در ابعاد نانومتر بصورت همزمان و با قابلیت مقایسه ای، قابلیت زوم سخت افزاری و برش محل دلخواه از تصویر توسط کاربر و مطالعه فقط آن نقطه اشاره کرد.

از جمله کاربردهای این سیستم مطالعه تغییر حالت پلیمر‌ها در طول زمان، مانند مولکول های بیولوژیکی، DNA، آنتی بادی و یا نانو مواد و… است.

  • مکانیسم تمام اتوماتیک نزدیک شدن به نمونه، همراه با دوربین و نانو موتور
  • توانایی تصویربرداری در دو حالت جریان ثابت و ارتفاع ثابت با حداقل نویزهای الکترونیکی
  • طراحی مکانیکی پیشرفته Thermal Drift بسیار پایین، قابلیت نمایش on line ارتفاع و نیز جریان در حین اسکن
  • قابلیت تعویض پارامترهای PID، جریان و ولتاژ در حین تصویربرداری
  • ارائه تصاویر دو و سه بعدی در ابعاد نانوم‌تر به صورت همزمان (مانند مولکول‌های بیولوژیکی، DNA، آنتی بادی و یا نانو مواد)
  • قابلیت نمایش همزمان چند فایل تصویری شفاف و دقیق دو و سه بعدی به صورت مقایسه‌ای در یک فایل (برای مطالعات تغییر حالت پلیمر‌ها در طول زمان)
  • قابلیت زوم سخت‌افزاری و برش محل دلخواه از تصویر توسط کاربر و مطالعه فقط آن نقطه
  • قابلیت رنگ‌آمیزی دلخواه چند فایل تصویری همزمان
  • قابل رقابت با پیشرفته‌ترین نمونه‌های اروپایی و آمریکایی