میکروسکوپ رامان

میکروسکوپ رامان

آنالیز توسط میکروسکوپ رامان، یک روش قدرتمند، سریع و غیر مخرب است که امکان میکروآنالیز شیمیایی و تصویربرداری شیمیایی (تهیه نقشه شیمیایی ) را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها میکروسکوپ رامان را به یک ابزار ایده‌آل و پر کاربرد در تحقیقات و آزمایشگاه‌های آنالیز تبدیل کرده است.

قیمت: تماس بگیرید.