دستگاه لایه نشانی غوطه وری Dip Coater

دستگاه لایه نشانی غوطه وری Dip Coater

درمیان تمام روش های لایه نشانی و ایجاد پوشش نانو متری، روش لایه نشانی غوطه وری از پرکاربردترین روش های لایه نشانی است، که کاربرد صنعتی و آزمایشگاهی دارد و کم هزینه، آسان است و کیفیت پوشش خوبی دارد. این ‏دستگاه برای لایه نشانی نانوذرات (nano particle) به صورت لایه به لایه بسیار مناسب است. برخی عوامل مهم در این نوع پوشش دهی، چسبندگی محلول، سرعت حرکت نمونه به داخل محلول و چگالی محلول می باشدکه بر ضخامت پوشش ایجاد شده بر سطح نمونه تاثیرگذار می باشد.

قیمت: تماس بگیرید.